מטומטמת

מטומטמת

מטומטמת


( 7.5 )

35 דקות 2019 HD

מטומטמת Online. שירי בת השלושים היא אישה שכלואה בגוף של נערה הנסחטת ע"י בכיר במשטרה לשמש כסוכנת סמויה ולסייע בידיהם לעלות על סוחרי סמים. לטובת המשימה היא מוחדרת אל בית ספר תיכון יוקרתי. המטרה היא לתפור תיק למנהל התיכון אשר נחשד ברומן עם תלמידה והדחתה לסמים. שירי חוזרת לתיכון, מה שהיה הסיוט הכי גדול שלה, נחושה לרצות את מפקדיה ולשחק את תפקיד חייה אלא שעד מהרה היא הולכת ומסתבכת. הגבולות בין האמת לשקר, בין הרע לטוב מטשטשים. במהרה שירי תגלה כמה רחוק היא צריכה ללכת כדי ללמוד להעריך את עצמה.

מטומטמת
מטומטמת
עונה:

  #עונה 1    #עונה 2    #עונה 3