מחזור כישור הזמן

מחזור כישור הזמן

The Wheel of Time


( 7.7 )

56 דקות 2023 HD

מחזור כישור הזמן Online. בעולם שיש בו קסם אבל רק נשים מעטות רשאיות להשתמש בו, חייהם של חמישה תושבי כפר צעירים משתנים לנצח עם הגעתה של אישה זרה ורבת עוצמה, הטוענת כי אחד מהם עומד במרכזה של נבואה עתיקה ובכוחו להטות את כף המאזניים במלחמה בין האור לבין האופל לנצח. עליהם לבחור אם לתת אמון באישה הזרה הזו – וזה בזה – ולהפקיד בידיה את גורל העולם, לפני שאדון האופל ישתחרר מכלאו ויחל הקרב האחרון.

מחזור כישור הזמן
מחזור כישור הזמן
עונה:

  #עונה 0    #עונה 1    #עונה 2