Ρικ και Μόρτι

Ρικ και Μόρτι

Rick and Morty


( 8.7 Από 8960 χρήστες )

22 λεπτά 2023 HD

Ρικ και Μόρτι σειρά online HD. Ο λαμπρός, αλλά μεθυσμένος επιστήμονας Ρικ αρπάζει τον ευέξαπτο έφηβο εγγονό του, Μόρτι, και τον οδηγεί σε άγριες περιπέτειες σε άλλους κόσμους και παράλληλες διαστάσεις.

Ρικ και Μόρτι
Ρικ και Μόρτι
σεζόν:

  #σεζόν 0    #σεζόν 1    #σεζόν 2    #σεζόν 3    #σεζόν 4    #σεζόν 5    #σεζόν 6    #σεζόν 7