Regular Show

Regular Show

Regular Show


( 8.6 Από 1909 χρήστες )

11 λεπτά 2017 HD

Regular Show σειρά online HD. Two bored groundskeepers, Mordecai (a six-foot-tall blue jay) and Rigby (a hyperactive raccoon) are best friends who spend their days trying to entertain themselves by any means necessary, much to the displeasure of their boss. Their everyday pursuits often lead to things spiraling out of control and into the surreal.

Regular Show
Regular Show
σεζόν:

  #σεζόν 0    #σεζόν 1    #σεζόν 2    #σεζόν 3    #σεζόν 4    #σεζόν 5    #σεζόν 6    #σεζόν 7    #σεζόν 8  

Λέξη-κλειδί:   #Regular Show   #time travel   #racoon   #slacker   #anthropomorphism   #park   #high school friends   #Cartoon Network Studios   #Cartoon Network